E-mail

Door iKAABEE verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Ikaabee staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. U kunt alleen rechten ontlenen aan niet elektronische schriftelijke correspondentie die is ondertekend door of namens de eigenaar van iKAABEE.

Ikaabee sluit iedere aansprakelijkheid voor schade of virussen vanwege dit email adres uitdrukkelijk uit. Berichten en bijlage zijn gescand op alle bekende virussen. Scan de bijlage op virussen alvorens ze te openen.